369 Nơ Trang Long, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Long Biên, Hà Nội