Dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm toàn bộ các liệu trình cho các tuần thai từ 0 đến 24 tuần chuyên khoa, với chuyên môn đầy đủ sẻ giúp khách hàng giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và an toàn nhất.

Trần Minh Huy
CEO / Founder

Giám đốc điều hành công ty

Lưu Thị Khánh Vy
Marketing Director

Chuyên viên maketing

Anh Khoa
Public Relations

Chuyên viên quan hệ khách hàng

Trần Anh Trung
Customer Support

Hỗ trợ khách hàng lẻ