Combo: Liệu trình thuốc phá thai cho thai từ 7 đến 9 tuần

850.000 VND 650.000 VND