Combo 3: Mifestad 200mg mẫu mới kèm Giảm Đau, Kháng Sinh

(7 đánh giá của khách hàng)

570.000 VND

Liệu trình thuốc phá thai mifestad 200mg mẫu mới + misoprostol 200mg kèm kháng sinh và giảm đau đủ bộ theo quy chuẩn mới bộ y tế.