Combo: Thuốc phá thai mifepristone 200mg và misoprostol 200mg

530.000 VND