Phá thai an toàn với thuốc Mifepristone – Sự lựa chọn thông minh

Phá thai bằng thuốc Mifepristone là một quyết định khó khăn đối với nhiều phụ [...]

3 Comments

Thuốc phá thai an toàn sử dụng cho ai? Tuần thai nào? Vấn đề liên quan

Thuốc phá thai an toàn khi sử dụng có sự hưởng dẩn từ các chuyên [...]

Đình chỉ thai bằng thuốc An toàn | Hiệu quả | Tốt nhất

Đình chỉ thai bằng thuốc là biện pháp sử dụng thuốc phá thai can thiệp [...]

Bán thuốc phá thai Mifepristone và misoprostol 2019

Thuốc phá thai mifepristone và misoprostol là loại thuốc phá thai được sử dụng nhiều [...]

Phá thai bằng thuốc Mifepristone và misoprostol hiệu quả

Mifepristone và misoprostol là 2 loại thuốc phá thai kết hợp với nhau để đạt [...]