Liệu trình thuốc phá thai 20-24 Tuần – Liệu trình chuyên dụng cho thai lớn

VND

Đây là liệu trình thuốc phá thai dành cho thai từ 20-24 tuần, các tuần thai từ 20, 21, 22, 23, 24.